Fiscale aangiften & Toeslagen

Aangifte vennootschapsbelasting
Als aandeelhouder van een B.V. dient u aan het einde van het boekjaar, nadat het jaarrapport is opgesteld, een aangifte vennootschapsbelasting in te dienen bij de Belastingdienst. Uiteraard kunnen wij deze aangifte ook voor u verzorgen.

Aangifte inkomstenbelasting
Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting zit u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen de gehele aangifte inkomstenbelasting voor u verzorgen, waarbij wij de cijfers van uw onderneming mee nemen. Hierbij houden wij rekening met fiscale faciliteiten, zoals de ondernemersaftrek, de MKB-winstvrijstelling en de investeringsaftrek.

Ook voor particulieren staan wij klaar. Jaarlijks dient voor 1 mei uw aangifte inkomstenbelasting te worden ingediend bij de Belastingdienst. Wij verzorgen deze graag voor u. Daarnaast kunnen wij u behulpzaam zijn bij het verzorgen van een voorlopige teruggave inkomstenbelasting, als u bijvoorbeeld belasting verwacht terug te krijgen in verband met de renteaftrek van uw eigen woning.

Toeslagen
Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kindgebonden budget en Kinderopvangtoeslag… Wij kunnen er allemaal mee te maken hebben. Maar de praktijk leert dat heel veel mensen vergeten deze toeslagen aan te vragen hoewel ze er wél recht op hebben. Wij checken dit altijd voor u.

Wat kan Saam voor u betekenen

Dit is wat wij doen:

Administratie
Opstellen jaarrapporten
Fiscale aangiften & Toeslagen

Saam Administratiekantoor,
wij nemen graag het werk voor u uit handen.

Neem contact met ons op